Masha - Mobile Legends Build / Guide - ProBronz
Masha - Mobile Legends Build / Guide
Savaşçı / Tank
249
.
12 Tem 2020
Masha Şampiyonunun Fiyatı
32000
599
0
Önerilen Build
Dengeli Build
Önerilen Şavaş Büyüsü
Önerilen Amblem Seti
Kahraman Yetenekleri
Masha Şunlara Karşı Güçlüdür
Masha Şunlara Karşı Güçsüzdür
Masha Kahramanının Hikayesi
Kuzeyin derinliklerinde, tüm kış boyunca karla kaplı Kuzey Vadisi adı verilen topraklae bulunmaktaydı. Bu yer Donmuş Deniz'e en yakın topraklar olarak da bilinmekteydi. Sarmi Kabilesi ve Ayılar bu toprakları uzun yıllar boyunca paylaştılar. Ortak bir ataua sahip olduklarından birbirlerine asla saldırmadılar ve uyum içerisinde yaşamaya devam ettiler. Aradan geçen yıllar boyunca manevi bir bağ kurdular. Bu sayede aralarındaki barış uzun süre korundu. Hiç kimse Kuzey Vadisi'nin tehlikeli topraklarına yabancıların ayak basmaya yelteneceğini düşünmezdi. Donmuş Denizden gelen korsanlar Kuzey Vadisini işgal etti. Korsanlar, sadece Vadiyi yağmalamakla kalmadı, acı veren bir savaşı da yanlarında getirdi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Ayıları da avlamaya başladılar. Kuzey Vadisindeki kabilelerin tamamı işgalcilerin tehdiyi altındaydu. Bu kabilelerin bazıları işgal edildi, kalanlar ise yurtlarından kovulareak soğuğun acımasız yüzüne terk edildi. Sarmi Kabilesinin lideri olan Masha, kabilesini ardı arkası kesilmeyen saldırılara karşı korudu. Kabilesinin Savaşçısı olan Masha, savaş alanında oldukça cesurdu. Bu cesareti sayesinde Kuzey Vadisinin saygınlığını korudu. Masha, kabilesine verdiği sözü asla unutmadı: "Ayıları Koru!" Ayıları bulmak için yolculuğa çıktı. Ama tek bulabildiği şey, ölüm ve şiddetin izleriydi. Birden Masha kulağına tanıdık gelen yüksek seste bir kükreme duydu. Bu kükrwme sürekli "Ayı Gücü" diye bağıran Kral Ayı'ya aitti. Kral Ayı' ya bir grup işgalci ellerindeki gelişmiş silahlarla saldırıyordu. Kral Ayı, çok kötü nir şekilde yaralanmasına rağmen, vücudunu siper ederek küçük ayıları korumaya çalışıyordu. Masha, Kral Ayı'ya yardım edip işgalcileri uzaklaştırmak için yanına gitti. Masha'nın niyetini anlayan Kral Ayı, avcıların dikkatini başka yöne çekmeye karar verdi. Masha, Kral Ayı'nın amacını anladı ve küçük ayıları kurtararak dağlara doğru koşmaya başladı. Masha, küçük ayıların yaralarını kendi kıyafetinden kopardığı parçalarla sardı ve onları güvenli bir mağaraya götürdü. Ağır yaralanan Kral Ayı'ya yardım etmek için geri döndü. Avcılar, Kral Ayı'yo ağır bir şekilde yaralamışlardı ve onu hapsetmeye çalışıyorlardı. Bu görünyü Masha'yı öfkelendirdi. Ayı Kralını kurtarmak için avcıların üstüne atladı ve hepsini parçalara ayırdı. Bu durumu gören Kral Ayı, kalan gücünü topladı ve "Canavar Gücünü" açığa çıkardı. Masha ve Kral Ayı yan yana savaşarak, istilacıların yaptıklarına karşılık onların kanlarını döktüler. Sarmi Kabilesi ve Ayılar ilk kez yan yana savaştılar. Zaferleri tüm Kuzey Vadisine aitti. Masha, Kral Ayı'nın son anlarını yaşadığından habersizdi. Kral Ayı'nın gözlerindeki minneti ve içten gelen sadakati görebiliyordu. Kral Ayı, yaptıkları için Masha'ya minnettar gözüküyordu. Kral Ayı gözlerini kapattı ve Masha'ya güçlü bir enerji verdi. Masha bu enerji dalgasının vücudunda dolaştığını hissedebiliyordu. Bunun "Canavar Gücü" olduğunu fark etti. İnanılmaz güçlenmişti. Dayanıklı bedeniyle her türlü saldırıya karşı koyabileceğini ve muhteşem saldırı hızıyla önüne gelen her rakibi yenebileceğine inanıyordu. Masha, ayıların gelecekte tekrar yükseleceği umuduyla küçük ayıları kurtardı. O günden sonra Masha Kuzey Vadisi'ni, "Canavar Gücü" ile korumaya söz verdi. Hiçbir işgalci vahşi yumruklarının gazabından kurtulamazdı.
Masha Şampiyonunun Detayları
Hareket Hızı
250
Fiziksel Saldırı
101
Büyü Gücü
0
Fiziksel Savunma
12
Büyü Direnci
10
Can
2043
Mana
0
Saldırı Hızı
0.804
Can Yenileme
19
Mana Yenileme
0
Temel Saldırı Kritik Şansı
0
Yetenek Kritik Şansı
0
ProBronz 2020 © Tüm hakları saklıdır.